Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Trung tâm y tế TP Long Xuyên

Địa chỉ: Số 9, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang

Điện thoại:  0918.755.296

ĐT: 0985440683 (PrEP)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản