Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bắc Ninh - Phòng khám ngoại trú Nhi, người lớn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ( Dự án Life- Gap)

Địa chỉ: Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh, Nguyễn Quyền, Bồ Sơn, P.Võ Cường, TP Bắc Ninh

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Xuân: 0904 398 980

Làm việc theo giờ hành chính

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.625500140562!2d106.066057!3d21.167296999999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMjHCsDEwJzAyLjMiTiAxMDbCsDAzJzU3LjgiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1442284279615

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản