Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Cần Thơ - Phòng khám G - link

PHÒNG KHÁM GLINK CẦN THƠ

22/10 Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều

ĐT: 0787787455

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản