Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đà Nẵng - Phòng khám ngoại trú người lớn – Bệnh viện Da Liễu

Địa chỉ: 91 Dũng sĩ Thanh Khê

Bác sĩ phụ trách: BS. Nguyễn Đức Tiến; BS. Nguyễn Quý Hiền

Điện thoại: (0511) 3757293

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản