Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Đà Nẵng - Phòng khám ngoại trú trẻ em – Bệnh viện Phụ sản nhi

Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến

Bác sĩ phụ trách: BS. Đặng Văn Hào

Điện thoại: (0511) 3958503

Giờ làm việc: Sáng: 7:30-10:30; Chiều: 13:30 - 16:00

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản