Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

929 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

BS: Nguyễn Thị Tuyết

ĐT: 0437754749

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản