Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa Ba Vì

Xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 02433863139

Phòng khám ngoại trú huyện Ba Vì

ĐT: 0988831847

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản