Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Phố Trường Lâm, Đức Giang, long Biên, Hà Nội

ĐT: 02438272075

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản