Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Số 2, Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0243824216

Cơ sở điều trị Methadone, tổ 10, phường Phú Lương, quận Hà Đông

ĐT: 02433535387

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản