Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ

Xóm Nội, Thị trấn Trúc Sơn, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0243386652

Phòng VCT Chương Mỹ, Phòng khám đa khoa Xuân Mai

ĐT: 02433725278

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản