Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm bác sỹ gia đình Hàng Bài

50c Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 02439435509

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản