Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế quận Long Biên

Lô HH 03, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

ĐT: 02488770171

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản