Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng TVXNTN Long Biên

485 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

BS: Phạm Hồng Liên

ĐT: 0436526481

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản