Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế quận Tây Hồ

695 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 02437151376

Cơ sở điều trị Methadone Tây Hồ, TYT phường Quảng An, ngõ 31 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ

ĐT: 02437589759

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản