Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây

Số 206 Hồng Hà, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0243382223

Phòng khám ngoại trú Sơn Tây

Số 234 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0985842918

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản