Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế quận Ba Đình

Phòng khám ngoại trú Ba Đình: 112 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 02437616059 (Tư vấn, xét nghiệm, điều trị ARV, Lao, Dự phòng LTMC, ...)

Trung tâm y tế quận Ba Đình: 12 Lê Trực, Hà Nội

ĐT: 02438453029 (Tư vấn, xét nghiệm)

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản