Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Bệnh viện Da Liễu Hà Nội (Dự án LIFE-GAP)

79B Nguyễn Khuyến – Đống Đa – Hà Nội, Hà Nội

ĐT: 043733803

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản