Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm

26, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Hà Nội

ĐT: 02439290244

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản