Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -TTYT Quốc Oai (Dự án LIFE-GAP)

Thị Trấn Quốc oai - Huyện Quốc Oai, Hà Nội

BS: Nguyễn Duy Dũng

ĐT: 0433942929

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản