Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -TTYT Thanh Oai (Dự án LIFE-GAP)

Thị Trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai, Hà Nội

BS: Dương Thị Bắc

ĐT: 0466758214

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản