Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Thanh Oai

Thị Trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 02433873156

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản