Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -TTYT huyện Ứng Hoà (Dự án LIFE-GAP)

Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

BS: Đinh Văn Thưởng

ĐT: 0433882518

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản