Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Thanh Trì (Dự án LIFE-GAP)

TTYT Huyện Thanh Trì, (TT Văn Điển), Hà Nội

BS: Nguyễn Văn Nghị

ĐT: 0436813902

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản