Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Phòng tư vấn sức khỏe -Trung tâm Lao và Bệnh phổi Hà Đông (Dự án LIFE-GAP)

 2D Nguyễn Viết Xuân-Hà Đông, Hà Nội

BS: Nguyễn Thị Súy

ĐT: 0433553036

S: 8h - 12h, C: 13h - 17h, (Thứ 2 đến thứ 6)

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản