Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn

Số 14, tổ 8 Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0386600532

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản