Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Thạch Thất

Thôn Thái Hòa, Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất

ĐT: 0916390942

PKĐK Yên Bình, Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất

ĐT: 0916390942

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản