Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - Câu lạc bộ người nhiễm HIV Trung tâm y tế huyện Hải Hậu

Địa chỉ: Thị trấn Yên Đinh-Huyện Hải Hậu

Bác sĩ phụ trách: Trần An Vũ-0974890508

Giờ làm việc: Giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản