Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - Cơ sở điều trị Methadone huyện Giao Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy

Bác sĩ phụ trách: Bùi Thị Minh Thu, DĐ: 0983 584610, Bùi Thị Luyến,   DĐ: 0168 9330812

Điện thoại: 0350 3730839

Giờ làm việc: Trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản