Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - Trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng tại Trung tâm YTDP tỉnh

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa

Bác sĩ phụ trách: GSV: Vũ Mạnh Thắng

Điện thoại: 03503.642642

Giờ làm việc: Trong giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản