Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thái Bình - Trung tâm Y tế Kiến Xương

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương

Bác sĩ phụ trách: Hoàng Phi Long

Điện thoại: 0363.821.556

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản