Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thái Bình - Trung tâm Y tế Tiền Hải

Địa chỉ: Tây Giang, Tiền Hải

Bác sĩ phụ trách: Vũ Quốc Huy

Điện thoại: 0363.655.115

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản