Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Tôi là người nhiễm HIV tôi muốn biết người nhiễm HIV có được đi làm việc ở nước ngoài không?

Căn cứ quy đinh tại Điều 42 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (năm 2006)

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài.

- Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động.

- Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

- Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam:

Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

- Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

- Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

- Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

- Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, theo pháp luật Việt Nam người lao động nhiễm HIV được quyền ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, bạn phải tìm hiểu nước mà bạn tới làm việc có quy định cấm người nhiễm HIV vào làm việc hay không?

Comments
Video
Document Search