Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Việc xét nghiệm theo chỉ định phát hiện nhiễm HIV/AIDS được tiến hành trong trường hợp nào?

Về nguyên tắc, việc xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV là hoàn toàn tự nguyện và không ai có thể bị bắt buộc làm xét nghiệm khi họ không tự nguyện. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định và đối với những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, ví dụ: người có hành vi tiêm chích ma túy, người có hành vi mại dâm, thì pháp luật qui định người có trách nhiệm của cơ sở y tế có quyền quyết định tiến hành xét nghiệm nhằm phát hiện nhiễm HIV/AIDS. Trước khi lấy máu xét nghiệm, cơ quan y tế cần tiến hành tư vấn để họ hiểu và tự nguyện chấp hành. §ối với các phạm nhân, người đang được điều trị cai nghiện ma túy hoặc chữa bệnh xã hội tập trung tại các cơ sở chữa bệnh do Bộ lao động - thương binh và xã hội quản lý thì trong trường hợp cần thiết, nhân viên y tế được phép lấy máu xét nghiệm phát hiện HIV.

Comments
Video
Document Search