Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Cục đương nhiệm

6-Nguyen-Hoang-Long_CT-Copy-.jpg

Thầy thuốc Ưu tú

PGS.TS NGUYỄN HOÀNG LONG

Cục trưởng từ 1/2014

     

Duong-nhiem-Bui-Duc-Duong_PCT.JPG

Thầy thuốc Nhân dân

PGS.TS BÙI ĐỨC DƯƠNG

Phó Cục trưởng từ 10/2008

Duong-nhiem-Pham-Duc-Manh_PCT.JPG

PGS.TS PHẠM ĐỨC MẠNH

Phó Cục trưởng từ 5/2011

 

 

Duong-nhiem-Phan-Thi-Thu-Huong_PCT.jpg

TS PHAN THỊ THU HƯƠNG

Phó Cục trưởng từ 5/2011

Duong-nhiem-A-Canh_PCT.jpg

TS HOẢNG ĐÌNH CẢNH

Phó Cục trưởng từ 1/2014

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?