Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Cục đương nhiệm

clong.jpg

Thầy thuốc Ưu tú

PGS.TS NGUYỄN HOÀNG LONG

Cục trưởng từ 1/2014

c-manh.jpg

PGS.TS PHẠM ĐỨC MẠNH

Phó Cục trưởng từ 5/2011

c-huong.jpg

PGS.TS. PHAN THỊ THU HƯƠNG

Phó Cục trưởng từ 5/2011

a-canh.jpg

TS HOÀNG ĐÌNH CẢNH

Phó Cục trưởng từ 1/2014

Tìm kiếm văn bản