Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV

Ngày xuất bản : 01/09/2017 - Lượt Xem: 422

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV.

Trong đó, dự thảo Thông tư nêu rõ quy định về quản lý, theo dõi điều trị người phơi nhiễm với HIV. Cụ thể, đối tượng tiếp nhận để quản lý, theo dõi điều trị người phơi nhiễm với HIV: Trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; người phơi nhiễm với HIV.

Quy trình thực hiện quản lý, theo dõi điều trị người phơi nhiễm với HIV được đề xuất như sau: Đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV thì xác định người chăm sóc, theo dõi tình trạng nhiễm HIV của trẻ (người bảo hộ); Tư vấn cho người bảo hộ về sự cần thiết chăm sóc và theo dõi điều trị HIV/AIDS đối với trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV; Hoàn thiện Bệnh án ngoại trú theo mẫu quy định.

Đồng thời, thực hiện quản lý, theo dõi điều trị cho trẻ: Đánh giá tình trạng toàn thân, phát triển tâm thần, thể chất của trẻ; tư vấn nuôi dưỡng phù hợp; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc kháng HIV và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội theo quy định tại Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Bên cạnh đó, tư vấn về tuân thủ điều trị, theo dõi tác dụng của thuốc và cách xử trí khi có tác dụng phụ; chỉ định xét nghiệm phát hiện sớm nhiễm HIV theo quy định tại Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; ghi chép đầy đủ các thông tin vào Sổ theo dõi phơi nhiễm với HIV theo mẫu quy định.

Đối với người phơi nhiễm với HIV, quy trình quản lý, theo dõi điều trị như sau: Thực hiện việc tiếp nhận, xử trí theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; Ghi chép thông tin theo dõi điều trị phơi nhiễm với HIV vào Sổ theo dõi phơi nhiễm với HIV theo mẫu quy định.

Theo báo quảng nam

Bình luận
Tìm kiếm văn bản