Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định phê duyệt dự án "Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2017"

Ngày xuất bản : 01/07/2015 - Lượt Xem: 1895

Quyết định phê duyệt dự án "Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 01/7/2015 - 31/12/2017 do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định phê duyệt dự án "Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 01/7/2015 - 31/12/2017 do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Tập tin đính kèm
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?