Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp theo

Công văn số 431/DA-KH về việc Đăng ký chỉ tiêu thực hiện dự án năm 2012 và 3 năm tiếp...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?