Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM (VAAC - US.CDC)

Tên dự án: DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM Dự án hợp tác giữa Trung...

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?