Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chuyên đề 11 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Ngày xuất bản : 01/01/2016 - Lượt Xem: 2328

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các báo cáo tại chuyên đề 11 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Báo cáo của Trần Thị Ngọc Mai về Vấn đề tư cách pháp nhân của các tổ chức cộng đồng trong PC HIV/AIDS tại VN:

Tiếng Việt

Báo cáo của Nguyễn Thiên Nga về Áp dụng bộ chỉ số khối lượng công việc tính nhu cầu nhân lực tauh các cơ sở cung cấp dịch vụ pc HIV/AIDS của Hải Phòng năm 2014:

Tiếng Việt

Báo cáo của Vladanka về đạt mục tiêu 90-90-90 tại Châu Á, Thái Bình Dương:

Tiếng Anh

Báo cáo của Quách Kim Ưng về Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phần mềm ACIS hỗ trợ hoạt động chuyển gửi bệnh nhân HIV từ các PKNT tại TPHCM:

Tiếng Việt

Báo cáo của Vũ Song Hà về Tự xét nghiệm HIV có là một lựa chọn mới?

Tiếng Việt

Bình luận
Tìm kiếm văn bản