Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2010, Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ IV đã được khai mạc...

Qua con mắt bạn bè quốc tế: Hội nghị Khoa học quốc gia của Việt Nam về HIV/AIDS đã thành công tốt đẹp

Đó không chỉ là ý kiến của tất cả các đại biểu quốc tế khi gặp lãnh đạo Bộ Y tế hay lãnh...

Lịch sử các Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam

Kể từ Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS đầu tiên được tổ chức, đến nay Bộ Y tế đã tổ...

Có gì mới tại Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VI về phòng, chống HIV/AIDS?

Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI được tổ chức tại Trường...

GS. Françoise Barré-Sinoussi - nhà khoa học đạt giải Nobel vì tìm ra HIV tham dự Hội nghị khoa học Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI được tổ chức tại Trường...

Tìm kiếm văn bản