Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bế mạc Hội nghị Khoa học quốc gia về HIV/AIDS của Việt Nam lần thứ IV

Sáng ngày 03/12/2010, sau 02 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, hào hứng, với nội dung...

Họp khởi động chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức họp khởi...

Hội thảo vệ tinh: Chúng ta đã sẵn sàng cho Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP)?

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI được tổ...

Khai mạc Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia về Phòng, chống...

Các chiến lược mới về xét nghiệm HIV để hướng tới 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI, chiều tối...

Tìm kiếm văn bản