Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tổng hợp số bệnh nhân đến nhận thuốc ARV

Ngày xuất bản : 06/01/2016 - Lượt Xem: 41205

Số bệnh nhân đến nhận thuốc ARV đến tháng 11 năm 2015: Download

Số bệnh nhân đến nhận thuốc ARV đến tháng 12 năm 2015: Download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?