Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày xuất bản : 05/12/2017 - Lượt Xem: 3919

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS giới thiệu Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 3919
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?