Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày xuất bản : 27/04/2020 - Lượt Xem: 10977

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

toàn văn báo cáo: download

Số liệu dịch HIV: download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản