Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo số liệu phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

Ngày xuất bản : 07/03/2016 - Lượt Xem: 55064

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Trong năm 2015, đã phát hiện 10.195 trường hợp nhiễm mới HIV số bệnh nhân chuyển sang AIDS là 6130, tử vong do AIDS 2130 trường hợp. Tính đến cuối năm 2015 cả nước hiện có 227.154 trường hợp nhiễm HIV còn sống và ước tính hiện có 254.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng.

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 55064
Bình luận
Tìm kiếm văn bản