Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chương trình giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học HIV/STI (IBBS)

Ngày xuất bản : 22/01/2007 - Lượt Xem: 1011

Chương trình giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học HIV/STI (IBBS)

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 1011
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?