Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bản thảo hướng dẫn Triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày

Ngày xuất bản : 05/11/2020 - Lượt Xem: 269

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu

Bản thảo Hướng dẫn Triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị Nghiện các chất dạng thuốc phiện (Bản thảo 8 ngày 5/11/2020)

Tải bản thảo: download

Tìm kiếm văn bản