Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chị thị số 08/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Ngày xuất bản : 14/08/2019 - Lượt Xem: 414

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản