Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Ngày xuất bản : 18/08/2020 - Lượt Xem: 946

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/20200 về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Tải tại đây

File word tải tại đây

Tìm kiếm văn bản