Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn hướng dẫn chấm điểm kiểm tra Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 08/11/2016 - Lượt Xem: 1963

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Công văn hướng dẫn chấm điểm kiểm tra Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS:

 Cong-van-896AIDS-VP-1-.PDF

Phu-luc-1.doc

Phu-luc-2.doc

Phu-luc-3.doc

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?