Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 1563/BYT-AIDS về việc điều trị và cấp thuốc cho người bệnh HIV trong tình hình dịch COVID-19

Ngày xuất bản : 25/03/2020 - Lượt Xem: 529

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn số 1563/BYT-AIDS về việc điều trị và cấp thuốc cho người bệnh HIV trong tình hình dịch COVID-19

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản